Wildwaarschuwingssystemen

Dynamisch Wildwaarschuwings Systeem

Heeft u een wegtraject waar veelvuldig aanrijdingen met overstekend wild plaatsvinden? Dan bieden wij u de oplossing met het ProWild Dynamisch Wildwaarschuwing Systeem van Traffic2000 bv.

Uit statistieken blijkt dat op beveiligde trajecten waarbij voorheen meer dan 30 aanrijdingen met wild per jaar plaatsvonden, gedurende meerdere jaren een reductie van minimaal 90% is gerealiseerd. Met onze nieuwste generatie systemen hebben we vanaf 2011 al meer dan 1200 ongevallen voorkomen en is hiermee de maatschappij al ruim €6.250.000,- schade bespaard gebleven. Hoeveel levens er gered zijn of (zwaar) letsel voorkomen is zal altijd een vraag blijven maar dit zal zeker aanzienlijk zijn. Met dit systeem is het niet nodig het gehele traject af te sluiten met rasters, maar zal het wild voordat het oversteekt op een nader te bepalen locatie met sensoren in een wildsluis worden gedetecteerd. Hierna zal het verkeer gewaarschuwd worden met LED signaalborden (overspringend hert + snelheid 50km/uur).

Deze oplossing voorziet in een beveiligd oversteeksysteem voor alle soorten wild met een minimale hoogte (vanaf maaiveld) van ca. 15 cm. Door aaneenschakeling van detectiezones is het eveneens mogelijk dit systeem zonder rasters en over langere afstanden te implementeren.

Dit systeem is primair bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten maar daarnaast is het verbinden van natuurgebieden en het voorkomen van leed bij dieren natuurlijk ook een belangrijk aspect dat niet vergeten mag worden.

Voor meer informatie kunt u onze website www.prowild.net bezoeken.

In het algemeen kunnen we rekenen met een materiële schade van € 2.500,- per wildaanrijding. Exacte cijfers zijn niet bekend maar dit bedrag zal vermoedelijk door bijkomende kosten zoals inzet hulpdiensten, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, schade door wegafsluitingen, inzet wegbeheerders, fauna beheerseenheden etc. minimaal verdubbeld worden waardoor het gemiddelde  totale schadebedrag per aanrijding meer dan € 5.000,- zal zijn. Op een locatie met 15 aanrijdingen per jaar wordt er door aanleg van een wildwaarschuwingssysteem dus ieder jaar al minimaal € 75.000,- aan maatschappelijke schade voorkomen.

Door de eerder al genoemde resultaten zal het systeem zich al binnen enkele jaren terugverdiend hebben.  Laten we een voorbeeld nemen waarbij op een locatie jaarlijks 15 ongevallen met overstekende dieren gebeuren. Volgens de laatste cijfers 2015 uit Duitsland is het gemiddelde blikschadebedrag € 2.485,- dat verdubbeld door aanvullende maatschappelijke kosten een gemiddelde van € 4.970,- per aanrijding geeft. Dit betekent een totale maatschappelijke schade van 15 x € 4.970,- = € 74.550,- per jaar.

Het aanleggen van een systeem inclusief hekwerken kost ca. € 250.000,-.
Dit betekent dat het aanleggen van een dynamisch wildwaarschuwingssysteem al na ruim 3 jaar terugverdiend is waarmee het dus een zeer goede investering is. Daarnaast is het een investering die volledig ten gunste van burgers, mobiliteit, natuur en toerisme komt en daardoor ook goed te verantwoorden is. In het vierde jaar zal dit systeem de maatschappij geld opleveren wat economische ontwikkelingen weer ten goede zal komen.

Het genoemde aantal van 15 aanrijdingen is een gemiddelde dus terugverdientijden kunnen zelfs nog veel korter zijn dan in dit voorbeeld.

Met onze nieuwste generatie systemen hebben we vanaf 2011 al meer dan 1200 ongevallen voorkomen en is hiermee de maatschappij al ruim € 6.250.000,- schade bespaard gebleven. Hoeveel levens er gered zijn of (zwaar) letsel voorkomen is zal altijd een vraag blijven maar dit zal zeker aanzienlijk zijn.

  • Reductie tot 95%van aanrijdingen gerelateerd aan overstekend wild
  • Beveiligde oversteekvoor diverse soorten grootwild met een minimale hoogte van ongeveer 15 cm
  • Duurzame en effectieve voeding mogelijk met behulp van zonnepanelen
  • Ook mogelijkheid tot remote monitoren enhet op afstand aanpassen van de instellingen van het systeem
  • Online statistieken om de functionaliteit van het systeem te volgen
  • Korte terugverdientijd van door het voorkomen van grote maatschappelijke schade
  • Verantwoorde investering richting burgers

Contact opnemen:

Traffic 2000
Newtonstraat 3a
7701 SH Dedemsvaart

Tel: 0651552597
E-mail: info@traffic2000.nl

    traffic2000-led-waarschuwingssystemen